upp

Män Hälsa

Potensmedel. Kontraindikationer och biverkningar.

medicin mot erektil dysfunktion
  • DELA

Att läsa den här texten tar: 5 min.

Potensmedel. Kontraindikationer och biverkningar.

Om du vill förbättra ditt sexliv med hjälp av läkenedel mot erektil dysfunktion liksom Viagra, Levitra eller Cialis då bör du välja ett läkemedel som passar just dig. I denna artiken skulle vi vilja berätta om potensmedels kontraindikationer, biverkningar och indikationer.

De bästa läkemedel mot erektil dysfunktion är Viagra, Cialis och Levitra. Viagras aktiva sunbstans är sildenafil citrate.

Vem kan ta sildenafil?

Män över 18 år som har problem med erektil dysfunktion.

Vem bör inte ta sildenafil?

  1. Om du är överkänslig mot sildenafil
  2. Om du tar kväveoxyder eller nitrater i olika former
  3. Om du har hjärta sjukdomar
  4. Om du har sicklecellanemi, myelom, leukemi
  5. Om du är under 18 år

Sildenafils biverkningar

Huvudvärk, problem med synen (man kan blanda grön och blå), ansiktsrodnad, yrsel, dyspepsi, nästäppa.

Kan man använda sildenafil med andra läkemedel?

Ta reda på om man kan ta andra läkemdel samtidigt med sildenafil. Det är absolut otillåtet att använda sildenafil med nitrater. Sildenafil öker hypokalemiska effekten av nitrater. Vid rätt användning är sildenafil mycket effektiv mot erektil dysfunktion. Man måste inte strunta i kontraindikationer för då kan sildenafil vara farlig.

Viken dos ska jag ta?

Sildenafil ska tas en timme innan sexuella aktiviteter. Dagens dos är 50mg en gång per 24 timmar. Dosen kan ökas till 100mg eller minskas till 20mg beroende på dess effekt på din organism. Överskrid inte 100mg dosen dagligen.

Andra effektiva aktiva substansen är vardenafil. Vardenafil ingår i potensmedlet Levitra.

Vem kan ta vardenafil?

Män över 18 år med erektil dysfunktion.

Vem bör inte ta vardenafil?

Du ska inte ta vardenafil:

om du är överkänslig mot den

den ska inte tas samtidigt med nitrater, preparater som är donatorer av nitric oxide

om du har en medfödd QT interval förlängning

om du har sicklecellanemi,myelom, leukemi

problem med lever

anatomisk penis deformation

om du är under 18 år

Vardenafil biverkningar

Vardenafil har nästa inga biverkningar. Dess biverkningar är oftast milda och obestående. De vanligaste vardenafilens biverkningar är huvudvärk, ansiktsordnad, dyspepsi, snuva, illamående. Mindre vanliga biverkningar med vardenafil är ansiktsödema, smärta i ryggen, hög blodtryck, ökad gamma-glutamyltransferas, ökning av kreatinkinas nivå, myalgi, sömnighet, dysponé, problem med synen, rinnande ögon, priapism, anafylaxi, kärlkramp, hypotoni, blodtrycksfal, svimning, näsblod, glaukom.

Kan man använda vardenafil med andra medikamenter?

Om man blandar erytromycin, ketoconazol, itrakonazol överskrid inte 5mg dosen. Ketoconazols och itrakonazols dos ska vara inte större än 200mg. Det är absolut otollåtet att ta vardenafil med indinaviroch ritonavir. Det är otillåtet att ta nitrater med vardenafil för det kan vara farligt. Det kan leda till hypotoni. Alfablockerare tilsammans med Levitra kan leda till låg blodtryck. Vardenafil ska tas inte tidigare än 6 timmar efter användning av alfablockerare, dess dos ska inte vara större än 5mg. Det går att ta vardenafil med alfablockerare tamsulosin.

Vardenafils dosering

Förste dos av vardenafil är 10mg. Den tas 25-60 minuter innan sexuella aktiviteter. Läkemedlets varaktighetstid är 4 - 5 timmar. Man får inte ta mer än 1 dos per en dag. Beroende på läkemedlets effektivitet och dess effekt på organismen kan man öka dosen till 20mg eller minska till 5 mg per 24 timmar. Max dos är 20mg per 24 timmar.

Tredje populäraste substans heter tadalafil.

Ven kan ta tadalafi?

Män över 18 år med erektil dysfunktion.

Vem ska inte ta tadalafil?

De som är överkänsliga mot tadalafilen

Om du tar medikamenter som innehåller nitrater.

Om du är under 18 år.

Tadalafils biverkningar

De vanligaste tadalafils biverkningar är huvudvärk, depression, ont i ryggen, myalgi, nästäppa, ansiktsrodnad.

Mindre vanliga biverkningar är ögonlock ödem, ont i ögonen, bindhinna och yrsel.

Tadalafils dosering

Rekommenderad dos av tadalafil är 20mg. Tadalafil tas innan sexuella aktivitet oberoende tas den med mat eller inte. Läkemedlet tas  16 minuter innan sexuella aktiviteter. Med tadalafilen kan man ha sex hur många gånger som helst under 36 timmar efter att ha användt medlet. Överskrid inte en dos av tadalafil dagligen.

Kan man ta tadalafil med andra läkemedel?

Tadalafil metaboliseras med enzym CYP3A4. Ritonavir, sakvinavir samt inhibitorer CYP3A4 liksom erytromycin, intrakonozol öker tadalafils aktivitet. Tar man antacidar liksom magnesiumhydroxid och aluminiumhydroxid med tadalafil så minskar det tadalafils absorption utan att ändra områden under farmacokinetisk båge för tadalafil.

Om du har bestämt dig att köpa Viagra, Cialis eller Levitra på nätet då måste du läsa igenom ovanstående information innan. Kontakta din doktor - läkarundersökning kan visa förändringar i organismen vilket gör att man får inte ta något av ovanstående läkemedel.

Din åsikt är viktig för oss!

Produktbetyg:

Recent_comments_to_article

Fler blogginlägg nedan

Män Hälsa

2022-09-27

Håravfall hos män: orsaker, behandlingar

haravfall man-ALT_SMALL_IMG

Manlig skallighet, eller alopeci, kan ha genetiska orsaker eller bero på en infektion i hårbotten eller en hudsjukdom. Det finns olika behandlingsalternativ för att bromsa håravfallet eller stimulera hårväxten.

Skriven av Alva Gustafsson

Läs mer

Hälsa

2022-09-06

Orsaker, symtom och behandling av sömnstörningar

Vanliga sömnstörningar-ALT_SMALL_IMG

Vanliga sömnstörningar som sömnlöshet, narkolepsi, sömnapné eller restless legs-syndrom kan påverka alla aspekter av ditt liv, inklusive säkerhet, relationer, prestation, tänkande samt fysisk och psykisk hälsa. Om du inte får tillräckligt med sömn kan det sänka din livskvalitet avsevärt.

Skriven av Alva Gustafsson

Läs mer

Samlag

2022-05-27

Sexualitet och sex efter 60 år

Sexualitet och sex efter 60 år-ALT_SMALL_IMG

"Av alla världsliga nöjen folket omhuldar mest av alla sexuella relationer, eftersom de är fortfarande kvar i paradiset." (Mark Twain) Som de säger, kärlek till alla åldrar. Men en våldsam sexliv nästan alltid förknippad med den unga och aktiva. Vid vilken ålder är lämpligt att vägra sex, och om det är lämpligt över huvud taget? Tidskriften New England Journal of Medicine publicerade en rapport om en studie med deltagande av 3000 amerikaner från 57 till 85 år. Hans resultat visar att den viktigaste faktorn i sexuell aktivitet är inte ålder och mental attityd. Naturligtvis med ålder, sexuell lust blir svagare, det är problem med erektion. Ändå är människans sexualitet bestäms till stor del av dess interna tillstånd.

Skriven av Alva Gustafsson

Läs mer

Män Hälsa

2022-03-18

Viagra eller Levitra?

viagra vs levitra

Många män stötar på problem med potensen då och då. Sådana problem framkallas av stress, övertrötthet, depression. Ofta går dessa problem förbi själva med tiden. Men iblan stannar problemet kvar. I så fall har man erektil dysfunktion och behöver behandlingen. Om man har erektil dysfunktion betyder det att man kan inte uppnå eller hålla erektion vid sexuella aktiviteter. Många män som har det här problemet vänder sig till potensbehandlingar, som har funnits på marknaden för mågra år nu. Potensbehandlingarna är ganska populära bland män tack vare dess effektivitet.

Skriven av Alva Gustafsson

Läs mer

Män Hälsa

2021-12-23

Viagra eller Kamagra?

viagra vs kamagra

Tyvärr ganska ofta äldre män (och mer) har att hantera sådana problem som erektil dysfunktion. Det finns flera olika metoder för behandling av erektil dysfunktion, bland dem medicinsk behandling.

Skriven av Alva Gustafsson

Läs mer
Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy